Kontakt

Waxa

91-034 Łódź

ul. Mokra 6/32

waxa @ waxa . pl

tel. 515 – 849 – 222